Yritys

Modeon-palvelu on kehitetty helpottamaan palvelutilojen perustamista tai laajentamista.

Kokonaisvaltaista hankekehitystä

Modeon Oy on kotimainen palvelutilojen toteuttamiseen erikoistunut yritys.

Suunnittelemme ja toteutamme uusia palvelukiinteistöjä, kuten hoiva- ja päiväkoteja, erityisryhmien ja senioreiden asumisratkaisuja sekä koulukiinteistöjä avaimet käteen -periaatteella. Kiinteistöjemme loppukäyttäjiä ovat sekä yksityiset palveluntuottajat että julkinen sektori.

Konseptimme

Konseptimme kattaa uuden palvelukiinteistön toteuttamisen aina tontin hankinnasta käyttövalmiin kiinteistön luovutukseen saakka. Vastaamme kokonaisvaltaisesti tilojen suunnittelutyöstä, rakentamisprosessista, hankkeen rahoittamisesta sekä valmiin kiinteistön sopimusasioista. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, ettei asiakkaidemme tarvitse huolehtia kiinteistöön liittyvistä asioista, vaan voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Toimivat tilaratkaisut

Yrityksellämme on kokemusta useista eri käyttäjäryhmille toteutetuista kiinteistöhankkeista. Toimivat tilaratkaisut saavutamme hyödyntämällä valmiita tilaratkaisujamme sekä ottamalla tilasuunnittelussa huomioon asiakkaidemme toiveet ja tarpeet.

Yhteisverkostomme kattaa useita alalla kokeneita ja arvostettuja arkkitehti- ja rakennusliikekumppaneita, joiden kanssa yhteistyötä tekemällä varmistamme laadukkaan ja terveellisen asumis- tai kasvuympäristön kiinteistöjemme käyttäjille.

Vuokramalli – Me huolehdimme investoinneista

Valmis kiinteistö toteutetaan vuokramallilla, jossa kiinteistön käyttäjä vuokraa tilat käyttöönsä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Loppukäyttäjän ei tarvitse huolehtia kiinteistöön sitoutuvista investoinneista tai hankkeen rahoittamiseen liittyvistä järjestelyistä – me huolehdimme niistä.